AS Ekspress Grupp

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus.

Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal, mil avaldati populaarse nädalalehe Eesti Ekspress esimene väljaanne. Oma tegevusaja jooksul on Ekspress Grupp lisanud oma tooteportfelli päevalehed, mitmed ajakirjad ja internetiportaalid. Gruppi kuulub lisaks ka nüüdisaegne trükiettevõte ning omatakse olulist osalust perioodika kojukandega tegelevas ettevõttes Eestis ning ajakirjade leviga tegelevas ettevõttes Leedus.

Ekspress Grupi peamine tugevus on ettevõtte väga tugev turupositsioon ning tooteportfelli kuuluvad tarbijate seas populaarseimad kaubamärgid. Ekspress Grupp omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ja kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest. Grupp kasutab vertikaalselt integreeritud ärimudelit, mis  ühendab sisutootmise, väljaannete trükkimise, levi ja kojukande.

Ettevõtte eesmärk on olla nüüdisaegne meediaettevõte ja omada tugevat positsiooni kõikidel grupi tegutsemisturgudel ning juhtivat positsiooni veebimeedias. Meie missioon on pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui ka digitaalses meedias, seejuures järele andmata uudiste kvaliteedis, teemade valikus ja ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Oma tegevuses lähtub Ekspress Grupp vaba ajakirjanduse põhimõtetest ja järgib head ühingujuhtimise tava.

Ekspress Gruppi kuuluvad järgmised ettevõtted: AS Ekspress Meedia, OÜ Hea Lugu, AS Õhtuleht KirjastusAS Printall, AS Express Post, OÜ Linna Ekraanid Eestis, A/S Delfi Lätis, UAB Delfi Leedus, UAB Adnet Media koos tütarettevõtetega Eestis ja Lätis.

2007. aastal sai Ekspress Grupist börsiettevõte, mille aktsiad noteeriti Tallinna börsil (nüüd NASDAQ OMX Tallinn).