Põhikiri

AS Ekspress Grupp
Äriregistrikood: 10004677
Juriidiline aadress: Parda 6, 10151 Tallinn, Eesti
Tegevusala: meedia ja kirjastamine
Asutamise kuupäev: 21. juuni 1995
Audiitor: Deloitte Audit Eesti 
Noteermiskuupäev Tallinna Börsil: 5. aprill 2007 (põhinimekiri)
Noteeringud teistel börsidel: - 

AS Ekspress Grupp põhikiri