Indeksid

Balti- ja Põhjamaades on NASDAQ OMX grupi börsidel kasutusel ühtne indeksite struktuur. NASDAQ OMX Balti indeksiperekonda kuuluvad kaubeldav indeks, võrdlusindeks, üldindeks ja sektoriindeksid. Indeksid arvutatakse eurodes tulususindeksina (GI).

Kõik indeksid arvutatakse ahelindeksina ning need annavad võrdluse eelmise kauplemispäeva hinnatasemega. Indeksid jälgivad indeksisse arvatud aktsiate summaarse turuväärtuse muutumist. Kõigi Balti indeksite algväärtuseks on 100 ning alguskuupäevaks 31.12.1999. Tallinna Börsi üldindeksi alguskuupäevaks on 03.06.1996. Kaubeldava indeksi ja võrdlusindeksite koosseisu korrigeeritakse aktsiate kaubeldavuse põhjal kaks korda aastas.

Indeksite ajaloolised andmed on kättesaadavad NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel. 

OMX Balti indeksitega saab lähemalt tutvuda NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel.