2018. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 01.08

Kui esimene kvartal möödus Eestis ja Leedus 100. sünnipäeva kajastamise tähe all, siis teises kvartalis oli olulisemaid teemasid Eestis ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine, mille tulemusena ühendati 1.juunil Eesti suurima ajakirjade kirjastaja üks osa tegevusest grupi tütarettevõttega Ekspress Meedia ja teine ühisettevõttega SLÕhtuleht, mis pärast ühendamist kannab nime Õhtuleht Kirjastus.

Muudatuse peamine eesmärk on anda Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem väljund internetis ja toetada väljaannete koostööd olemasolevate tugevate veebiplatvormidega. Aastal 2018 ei ole mõistlik alustada uue suure veebikeskuse ülesehitamisega, vaid pakkuda lugejale kvaliteetset sisu koostöös olemasolevate platvormidega ehk Delfi ja Õhtulehega. Tänu põhjalikule planeerimisele toimusid üleminekud ja muudatused ilma suuremate tõrgeteta. Muudatustega on kaasnenud ühekordsed kulud ca 200 000 euro ulatuses. Saame juba praegu tõdeda, et endise Ajakirjade Kirjastuse ettevõtete loodud sisu on saanud ulatuslikuma kõlapinna ja loetavuse tänu suurtele veebiportaalidele.

Esimese kvartali väga suurejoonelistele üritustele Leedus nagu konverents "Idee Leedule" ja kooliõpilastele suunatud "Parimate õppetundide päev" on teises kvartalis järgnenud veidi tagasihoidlikumad, kuid mitte vähempõnevad projektid kõikides riikides. Ekspress Meedia korraldas Tallinna Lauluväljakul eksklusiivse rallipäeva Ott Tänakuga, toimus Paul McCartney ja biitlite hittide kontsert Stig Rästa esituses. Ajakirjade Kirjastus korraldas Eesti meelelahutusauhindade järjekordse ürituse. Delfi Läti andis oma panuse meediapartnerina mitmel kohalikul konverentsil ja festivalil. Eraldi mainimist väärib väitlusfestival "Lampa", kus üks peaesineja oli president Toomas Hendrik Ilves. Delfi Leedu lansseeris koostöös Business Management Institute'iga (BMI) uue õppeprogrammi “Innovatsioon ja digitaalne transformatsioon”, kus ühe lektorina astub üles ka Delfi Leedu juht. Edukalt tutvustatakse rahvusvaheliselt Delfi Leedu ja Google DNI ühisprojekti võitluses libauudistega. Delfi Leedu oli põhiline kommunikatsioonipartner Baltikumi suurimal innovatsioonikonverentsil Login.

Ürituste ja tegevuste korraldamine meie brändide egiidi all on muutumas üha olulisemaks tegevuseks üle terve kontserni. Sellega lisandub nii uus käibeliik kui ka võimalus kasvatada just neid reklaamitulusid, mis erinevad tradistsioonilisest lähenemisest.

Kõige selle kõrval jätkame tugeva ajakirjandusliku sisu tootmist ja toome jätkuvalt oma lugejateni parimat ja usaldusväärseimat sisu. Selle tunnistuseks on tänavu esimeses kvartalis meie ajakirjanike saadud rekordiline kogus Eesti Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhindu. Samuti tunnustati meie ajakirjanduslikku tegevust Lätis mitme auhinnaga. Üha rohkem üritame kaasata oma tegemistesse noori, esmakordselt toimub Eesti Ekspressil suvine noortekampaania, mille eesmärk on panna noori tegema video- ja pildisisu ning teadvustada noortele Eesti Ekspressi brändi.

Jätkuvalt investeerime inimestesse ja tarkvaralahendustesse, võimaldamaks tulla turule uute toodetega ja arendamaks, täiustamaks ning nüüdisajastamaks meie digiplatvorme ja veebitooteid. Otsime sünergiaid pabertoodete ja digiväljundi vahel. Lansseerime uusi vertikaale ja sulgeme ning reoragniseerime olemasolevaid.

Laieneme ka digitaalse välireklaami suunal. Jaanuaris ostetud Tartus tegutsevale ettevõttele lisaks kasvatame oma võrgustikku ka orgaaniliselt. Seda nii Eestis kui ka Lätis. Reklaamiostja on saamas aru digitaalse välimeedia eelistest, mistõttu on märgata selle turu kasvu ka tervikuna.

Reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet enamusosaluse ostmine eelmise aasta novembris on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online-tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on I poolaasta lõpuks kasvanud juba 37%-ni kogukäibest. Eriti tugevat kasvu näitab Delfi Leedu. Läti kannatab endiselt kohaliku panganduskriisi ja suure meediamonopoli hinnapoliitika muutuse tõttu tekkinud reklaamituru stagneerumise all, kuid viimasel kuul on märgata mõningast elavnemist ning uutmoodi lähenemine reklaamimüügis on olnud edukas.

Kõige keerulisem on endiselt kontserni trükikojal, mis on langevatest tiraažidest tulenevalt tugeva hinnasurve all. Meie tugevuseks on jätkuvalt väga hea teenindus ja töö kvaliteet, mis on andnud võimaluse minna oma teenusega ka mujale Euroopasse, kuid selle suuna kasvatamine võtab oodatust kauem aega. Oma mõju on avaldanud ka paberi defitsiit ja hinnatõus. Langevad tiraažid ja tööjõukulude suurenemine mõjutavad oluliselt meie kojukandefirma tulemust.

Kontserni I poolaasta müügitulud kasvasid 9% ning ulatusid 34 miljoni euroni, kuid EBITDA vähenes ning ulatus 2,3 miljoni euroni, mis on kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Peamise põhjusena EBITDA vähenemisele annavadki trükiteenuste mitteootuspärane tulemus, kojukandeettevõtte raske olukord ja ühekordsed reorganiseerimisega seotud kulud.

Teiselt poolaastalt ootame trükiteenuste segmendi elavnemist. Meediaettevõtete kasv on prognoositud mõõdukas ning endise Ajakirjade Kirjastuse reorganiseerimine käib hoogsalt edasi – tulemuseks ootame senisest tugevamaid tooteid, millel on ka digimaailmas tulevik.

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2016

II kv 2015

II kv 2014

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

17 659

16 382

8%

16 545

15 998

16 007

EBITDA

1 676

2 184

-23%

2 332

1 488

2 935

EBITDA marginaal (%)

9,5%

13,3%

 

14,1%

9,3%

18,3%

Ärikasum

854

1 403

-39%

1 546

745

2 180

Ärirentaablus (%)

4,8%

8,6%

 

9,3%

4,7%

13,6%

Intressikulud

(102)

(106)

3%

(134)

(146)

(181)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

893

1 221

-27%

1 324

481

1 858

Puhasrentaablus (%)

5,1%

7,5%

 

8,0%

3,0%

11,6%

Varade tootlus (%)

1,1%

1,6%

 

1,7%

0,6%

2,4%

Omakapitali tootlus (%)

1,7%

2,4%

 

2,7%

1,0%

4,2%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03

0,04

 

0,05

0,02

0,06

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2016

I pa 2015

I pa 2014

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

34 010

31 079

9%

30 947

30 179

30 773

EBITDA

2 344

3 427

-32%

3 574

3 005

4 389

EBITDA marginaal (%)

6,9%

11,0%

 

11,5%

10,0%

14,3%

Ärikasum

695

1 891

-63%

2 022

1 507

2 871

Ärirentaablus (%)

2,0%

6,1%

 

6,5%

5,0%

9,3%

Intressikulud

(205)

(222)

7%

(269)

(320)

(357)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

653

1 631

-60%

1 636

1 037

2 361

Puhasrentaablus (%)

1,9%

5,2%

 

5,3%

3,4%

7,7%

Varade tootlus (%)

0,8%

2,1%

 

2,1%

1,3%

3,1%

Omakapitali tootlus (%)

1,2%

3,2%

 

3,4%

2,2%

5,5%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,02

0,05

 

0,06

0,03

0,08

 

Bilanss - ühisettevõtted 50% konsolideeritud

(tuhandetes EUR)

30.06.2018

31.12.2017

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

16 703

16 725

0%

Põhivara

62 946

62 597

1%

Varad kokku

79 649

79 322

0%

      sh raha ja pangakontod

1 391

2 818

-51%

      sh firmaväärtus

39 685

39 920

-1%

Lühiajalised kohustused

13 325

11 081

20%

Pikaajalised kohustused

15 262

15 747

-3%

Kohustused kokku

28 587

26 828

7%

      sh võlakohustused

15 366

15 791

-3%

Omakapital

51 062

52 494

-3%

 

Finantssuhtarvud (%) - ühisettevõtted 50% konsolideeritud

30.06.2018

31.12.2017

Omakapitali osakaal (%)

64%

66%

Võla ja omakapitali suhe (%)

30%

30%

Võla ja kapitali suhe (%)

21%

20%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

2,73

2,35

Likviidsuskordaja

1,25

1,51

 

 FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2016

II kv 2015

II kv 2014

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

15 304

13 923

10%

14 120

13 765

13 763

EBITDA

1 626

1 944

-16%

1 962

1 113

2 664

EBITDA marginaal (%)

10,6%

14,0%

 

13,9%

8,1%

19,4%

Ärikasum

897

1 253

-28%

1 249

429

1 936

Ärirentaablus (%)

5,9%

9,0%

 

8,8%

3,1%

14,1%

Intressikulud

(99)

(99)

0%

(121)

(130)

(181)

Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil

152

141

8%

224

225

190

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

893

1 221

-27%

1 324

481

1 858

Puhasrentaablus (%)

5,8%

8,8%

 

9,4%

3,5%

13,5%

Varade tootlus (%)

1,2%

1,6%

 

1,8%

0,6%

2,5%

Omakapitali tootlus (%)

1,7%

2,4%

 

2,7%

1,0%

4,2%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03

0,04

 

0,05

0,02

0,06

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2016

I pa 2015

I pa 2014

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

29 321

26 332

11%

26 375

25 858

26 498

EBITDA

2 248

3 018

-26%

2 987

2 351

3 993

EBITDA marginaal (%)

7,7%

11,5%

 

11,3%

9,1%

15,1%

Ärikasum

790

1 661

-52%

1 573

972

2 529

Ärirentaablus (%)

2,7%

6,3%

 

6,0%

3,8%

9,5%

Intressikulud

(196)

(208)

6%

(241)

(285)

(357)

Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil

91

210

-57%

356

419

288

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

653

1 631

-60%

1 636

1 037

2 361

Puhasrentaablus (%)

2,2%

6,2%

 

6,2%

4,0%

8,9%

Varade tootlus (%)

0,9%

2,2%

 

2,2%

1,4%

3,2%

Omakapitali tootlus (%)

1,2%

3,2%

 

3,4%

2,2%

5,5%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,02

0,05

 

0,06

0,03

0,08

 

Bilanss - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

30.06.2018

31.12.2017

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

14 975

13 827

8%

Põhivara

62 488

62 130

1%

Varad kokku

77 464

75 957

2%

      sh raha ja pangakontod

595

1 073

-45%

      sh firmaväärtus

37 969

37 969

0%

Lühiajalised kohustused

11 347

8 372

36%

Pikaajalised kohustused

15 054

15 091

0%

Kohustused kokku

26 401

23 463

13%

      sh võlakohustused

15 128

15 257

-1%

Omakapital

51 062

52 494

-3%

 

Finantssuhtarvud (%) - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

30.06.2018

31.12.2017

Omakapitali osakaal (%)

66%

69%

Võla ja omakapitali suhe (%)

30%

29%

Võla ja kapitali suhe (%)

22%

21%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

2,75

2,44

Likviidsuskordaja

1,32

1,65

 

  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus (%)

 Ärikasum/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Laenumaksete ja intresside kattekordaja

EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

 

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mida põhjustab üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumine. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. See avaldub nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldises vähenemises kui ka teiste reklaamikanalite eelistamises nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate tarbimisharjumuste muutumine, näiteks uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ja muid suhtluskanaleid jne.

 

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, sest tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige väiksemad, samuti pärast jõulu- ja uusaastapidustusi aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini

 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, sest juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad II kv 2014–2018

 (tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2016

II kv 2015

II kv 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

9 889

8 621

15%

8 511

7 984

7 492

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

6 492

5 117

27%

4 740

4 116

3 730

Trükiteenuste segment

6 355

6 199

3%

6 663

6 386

7 210

Meelelahutuse segment

-

-

-

-

392

-

Kesksed tegevused

697

592

18%

593

488

422

Segmentidevahelised elimineerimised

(1 637)

(1 490)

 

(1 648)

(1 485)

(1 361)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

15 304

13 923

10%

14 120

13 765

13 763

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

12 527

11 410

10%

11 232

10 506

9 950

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

6 870

5 422

27%

4 903

4 258

3 848

Trükiteenuste segment

6 355

6 199

3%

6 663

6 386

7 210

Meelelahutuse segment

-

-

-

-

392

-

Kesksed tegevused

697

592

18%

593

488

422

Segmentidevahelised elimineerimised

(1 920)

(1 819)

 

(1 944)

(1 774)

(1 575)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

17 659

16 382

8%

16 545

15 998

16 007

 


(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2016

II kv 2015

II kv 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

1 151

1 189

-3%

1 059

1 256

1 261

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

1 202

1 430

-16%

1 430

1 631

1 532

Trükiteenuste segment

783

1 024

-24%

1 148

1 271

1 537

Meelelahutuse segment

-

-

-

-

(1 129)

-

Kesksed tegevused

(309)

(270)

-15%

(246)

(285)

(134)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

1 626

1 944

-16%

1 962

1 113

2 664

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

1 676

2 184

-23%

2 332

1 488

2 935

 

EBITDA marginaal

II kv 2018

II kv 2017

II kv 2016

II kv 2015

II kv 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

12%

14%

12%

16%

17%

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

10%

13%

13%

16%

15%

Trükiteenuste segment

12%

17%

17%

20%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

11%

14%

14%

8%

19%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

9%

13%

14%

9%

18%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad I poolaasta 2014–2018

 (tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2016

I pa 2015

I pa 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

18 419

16 049

15%

15 282

14 565

13 906

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

11 913

9 317

28%

8 298

7 466

6 517

Trükiteenuste segment

12 576

11 966

5%

13 004

12 704

14 272

Meelelahutuse segment

-

-

-

-

453

-

Kesksed tegevused

1 388

1 167

19%

1 132

960

844

Segmentidevahelised elimineerimised

(3 062)

(2 849)

 

(3 043)

(2 823)

(2 524)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

29 321

26 332

11%

26 375

25 858

26 498

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

23 688

21 436

11%

20 428

19 468

18 587

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

12 597

9 875

28%

8 602

7 716

6 735

Trükiteenuste segment

12 576

11 966

5%

13 004

12 704

14 272

Meelelahutuse segment

-

-

-

-

453

-

Kesksed tegevused

1 388

1 167

19%

1 132

960

844

Segmentidevahelised elimineerimised

(3 643)

(3 489)

 

(3 618)

(3 406)

(2 930)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

34 010

31 079

9%

30 947

30 179

30 773

 


(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2016

I pa 2015

I pa 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

1 397

1 543

-9%

1 094

1 535

1 600

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

1 492

1 951

-24%

1 681

2 189

1 995

Trükiteenuste segment

1 484

1 922

-23%

2 330

2 432

2 995

Meelelahutuse segment

-

-

-

(1)

(1 105)

-

Kesksed tegevused

(633)

(446)

-42%

(436)

(511)

(601)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

2 248

3 018

-26%

2 987

2 351

3 993

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

2 344

3 427

-32%

3 574

3 005

4 389

 

EBITDA marginaal

I pa 2018

I pa 2017

I pa 2016

I pa 2015

I pa 2014

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

8%

10%

7%

11%

12%

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

6%

9%

8%

11%

11%

Trükiteenuste segment

12%

16%

18%

19%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

8%

11%

11%

9%

15%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

7%

11%

12%

10%

14%

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised portaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis, kuni detsembrini 2017 ajakirjade kirjastamist Leedus, kojukandeteenuse osutamist.

2017. aasta III kvartalis soetasime Läti digitaalse välireklaamimüügi ettevõtte ACM LV ja 2017. aasta IV kvartalis 100%-lise osaluse ettevõttes Adnet Media. 2018. a 1. juunil toimus ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine. Peamiselt kuukirjade väljaandmine liikus Ekspress Meediasse ning nädalakirjade väljaandmine Õhtuleht Kirjastusse (endise nimega SL Õhtuleht). Samast kuupäevast loetakse Ajakirjade Kirjastus ja SL Õhtuleht ühinenuks ning kannab nüüd nime Õhtuleht Kirjastus. Ajakirjade Kirjastuse numbrites kajastub kuni mai lõpuni 2018 arvestatud tulud ja teenitud EBITDA. Ekspress Meediasse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad juba 100% AS Ekspress Meedia numbrites. Õhtuleht Kirjastusse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad vastavalt Õhtuleht Kirjastuse kasumiaruandes.

 Kontsernile kuuluvad uudiseportaalid

Omanik

Portaal

Omanik

Portaal

Ekspress Meedia

www.delfi.ee

Ekspress Meedia

www.ekspress.ee

 

rus.delfi.ee

 

www.maaleht.ee

Delfi Läti

www.delfi.lv

 

www.epl.ee

 

rus.delfi.lv

 

 

Delfi Leedu

www.delfi.lt

Õhtuleht Kirjastus

www.ohtuleht.ee

 

ru.delfi.lt

 

www.vecherka.ee

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

Ekspress Meedia

5 476

5 065

8%

416

424

-2%

      sh online reklaamitulu

1 946

1 903

2%

 

 

 

Delfi Läti

1 028

1 007

2%

146

131

11%

Delfi Leedu

2 497

2 461

1%

590

645

-8%

      sh online reklaamitulu

2 469

1 993

24%

 

 

 

Adnet

1 003

-

-

57

-

-

Hea Lugu

145

90

60%

(9)

(10)

5%

ACM LV

45

-

-

(54)

-

-

muud ettevõtted

-

-

-

5

(1)

657%

Segmendisisesed elimineerimised

(304)

(2)

 

0

0

 

KOKKU tütarettevõtted

9 889

8 621

15%

1 151

1 189

-3%

Õhtuleht Kirjastus*

1 413

1 181

20%

103

161

-36%

Ajakirjade Kirjastus (kuni mai 2018)*

809

1 161

-30%

15

53

-72%

Express Post*

516

601

-14%

(105)

(0)

-29445%

Linna Ekraanid*

144

101

42%

38

27

43%

Segmendisisesed elimineerimised

(244)

(256)

 

0

0

 

KOKKU ühisettevõtted

2 638

2 789

-5%

51

241

-79%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

12 527

11 410

10%

1 202

1 430

-16%

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

Ekspress Meedia

10 330

9 560

8%

549

645

-15%

      sh online reklaamitulu

3 553

3 439

3%

 

 

 

Delfi Läti

1 868

1 862

0%

133

218

-39%

Delfi Leedu

4 545

4 444

2%

708

696

2%

      sh online reklaamitulu

4 495

3 611

24%

 

 

 

Adnet

1 927

-

-

105

-

-

Hea Lugu

304

186

63%

(10)

(15)

29%

ACM LV

88

-

-

(93)

-

-

muud ettevõtted

-

-

-

5

(1)

508%

Segmendisisesed elimineerimised

(644)

(3)

 

0

0

 

KOKKU tütarettevõtted

18 419

16 049

15%

1 397

1 543

-9%

Õhtuleht Kirjastus*

2 585

2 278

13%

172

258

-33%

Ajakirjade Kirjastus (kuni maini 2018)*

1 862

2 292

-19%

59

137

-57%

Express Post*

1 080

1 187

-9%

(180)

(25)

-608%

Linna Ekraanid*

240

174

38%

45

39

15%

Segmendisisesed elimineerimised

(497)

(544)

 

0

0

 

KOKKU ühisettevõtted

5 269

5 387

-2%

96

408

-77%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

23 688

21 436

11%

1 492

1 951

-24%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

 

ONLINE MEEDIA

Eesti internetiväljaannete lugejate arv

Lõppenud kvartalis lansseeris Ekspress Meedia kõikidele ajakirjadele uue veebiväljundi: www.eestinaine.ee; www.tervispluss.ee; www.omamaitse.ee; www.kroonika.ee; www.annestiil.ee; www.perejakodu.ee. Uuendati ka Delfi IOS rakendust, toodi turule sisekujunduskanal www.dekor.ee venekeelsele lugejaskonnale. Edukatest kajastustest väärivad äramärkimist WRC etapid ja Anett Kontaveidi mängud. Õhtuleht Kirjastus lansseeris uued veebiväljundid: www.linnaleht.ee ja www.ohtulehtkirjastus.ee.

Läti internetiväljaannete lugejate arv

Delfi on stabiilselt kõige suurema kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Lõppenud kvartalis teostati mitmeid suuri projekte, näit. Hiina teemaline erilehekülg, üldlaulu- ja tantsupeo kajastus. Käivitati hoki ja jalgpalli teemalised erileheküljed ning avati uuendatud videostuudio. Alates juunist on Lätis kasutusel uuendatud Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim ning ühiskonnas laia kõlapinnaga internetiportaal. 2018.a. I kvartalis lansseeriti DELFI innovatiivne lahendus “Hot spots”, interaktiivne kaart paikadest maailmas, mida uudised enam kajastavad https://www.delfi.lt/apps/taskai/, ning uuendati Delfi TVd https://www.delfi.lt/video/. Alates aprillist on Leedus kasutusel uuendatud Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika. Sellega seoses oleme Leedu puhul lugejate arvu võrdluses võtnud alates aprillist aluseks keskmise kasutajate arvu päevas.

 

TRÜKIMEEDIA

Eesti ajalehtede tiraaž

Õhtuleht on jätkuvalt Eesti kõige suurem päevaleht. Traditsiooniliselt oli Maaleht Eesti suurim jaanuaris ja lõppenud aasta detsembris.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

II kv 2018

II kv 2017

Muutus %

Printall

6 355

6 199

3%

783

1 024

-24%

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

I pa 2018

I pa 2017

Muutus %

Printall

12 576

11 966

5%

1 484

1 922

-23%

 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvelt. Hinnasurve on väga tugev Skandinaavias ja Eestis, sest ka teised Balti riigid pakuvad väga konkurentsivõimelisi teenuseid. Kaks aastat tagasi soetatud poognamasin on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd väljaspool Põhjamaid.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

30.06.2018

31.12.2017

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

595

1 073

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

10 587

9 917

Ettevõtte tulumaksu nõuded

148

4

Varud

3 646

2 832

Käibevara kokku

14 975

13 827

Põhivara

 

 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

1 241

1 750

Edasilükkunud tulumaksu vara

47

47

Investeeringud ühisettevõtetesse

2 504

2 372

Investeeringud sidusettevõtetesse

354

354

Materiaalne põhivara

12 079

12 189

Immateriaalne põhivara

46 264

45 419

Põhivara kokku

62 488

62 130

VARAD KOKKU

77 464

75 957

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

74

166

Võlad ja ettemaksed

11 177

8 095

Ettevõtte tulumaksu kohustused

96

111

Lühiajalised kohustused kokku

11 347

8 372

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

15 054

15 091

Pikaajalised kohustused kokku

15 054

15 091

KOHUSTUSED KOKKU

26 401

23 463

OMAKAPITAL

 

 

Vähemusosalus

67

68

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(22)

(22)

Reservid

1 688

1 531

Jaotamata kasum

17 174

18 762

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku

50 996

52 426

OMAKAPITAL KOKKU

51 062

52 494

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

77 464

75 957

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

II kv 2018

II kv 2017

I pa 2018

I pa 2017

Müügitulu

15 304

13 923

29 321

26 332

Müüdud toodangu kulu

(12 027)

(10 725)

(23 591)

(20 800)

Brutokasum

3 278

3 198

5 731

5 532

Muud äritulud

121

270

160

448

Turunduskulud

(718)

(798)

(1 485)

(1 514)

Üldhalduskulud

(1 766)

(1 400)

(3 582)

(2 762)

Muud ärikulud

(18)

(18)

(34)

(42)

Ärikasum

897

1 253

790

1 661

Intressitulud

44

55

87

114

Intressikulud

(99)

(99)

(196)

(208)

Muud finantstulud/(kulud)

(15)

(18)

(34)

(34)

Kokku finantstulud/(kulud)

(70)

(63)

(142)

(127)

Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

152

141

91

210

Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

0

(21)

0

(23)

Kasum enne tulumaksustamist

979

1 310

740

1 721

Tulumaks

(86)

(89)

(86)

(90)

Aruandeperioodi kasum

893

1 221

653

1 631

Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav

 

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

894

1 221

654

1 631

Vähemusosalusele

(1)

0

(1)

0

Muu koondkasum

0

0

0

0

Koondkasum kokku

893

1 221

653

1 631

Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav

 

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

894

1 221

654

1 631

Vähemusosalusele

(1)

0

(1)

0

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta

0,03

0,04

0,02

0,05

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I pa 2018

I pa 2017

Rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum

790

1 661

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

1 458

1 357

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(7)

(3)

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

(274)

80

Varude muutus

(814)

78

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

960

(487)

Rahavood põhitegevusest

2 113

2 686

Makstud ettevõtte tulumaks

(245)

(231)

Makstud intressid

(196)

(208)

Rahavood äritegevusest kokku

1 672

2 247

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Saadud intressid

67

102

Muude investeeringute ost

(1 000)

(35)

Põhivara soetamine

(1 212)

(814)

Põhivara müük

25

13

Antud laenud

(476)

(2 025)

Antud laenude tagasimaksed

574

1 028

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(2 022)

(1 732)

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Saadud dividendid

0

56

Tasutud kapitalirendi maksed

(37)

(35)

Arvelduskrediidi kasutuse muutus

(92)

0

Saadud laenude tagasimaksed

0

(552)

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(129)

(531)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(479)

(15)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

1 073

2 856

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

595

2 842


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt