Juhatus

Ettevõtte juhatuse volitused on sätestatud äriseadustikus ning need on piiratud ettevõtte põhikirjas määratud ulatuses. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige
otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.
Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Juhatuse liikmed valitakse ametisse kuni viieks aastaks. Vastavalt põhikirjale koosneb juhatus ühest kuni viiest liikmest.

Ekspress Grupi juhatus on kolmeliikmeline.

Mari-Liis Rüütsalu

 • Juhatuse esimees ja grupi tegevjuht alates 01.01.2017 (ametis kuni 31.12.2025)
 • ASi Ekspress Meedia tegevjuht 2015–2016
 • ASi Delfi tegevjuht 2012–2015
 • ASi Estravel turundus- ja arendusdirektor 1998–2012
 • Lõpetanud Eesti Majandusjuhtide Instituudi 1998. aastal ettevõtte majanduse erialal ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 1995. aastal ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal
 • AS-i Ekspress Grupp aktsiate arv: 116 924

Karl Anton

 • Juhatuse liige alates 05.06.2023, grupi arendusjuht (ametis kuni 05.06.2026)
 • 2014–2023 Telia Eesti AS, televisiooni ja meelelahutuse juht
 • 2011–2014 Bondora, turundusjuht
 • 2007–2011 Parex/Citadele, arendusjuht
 • Lõpetanud 2008. aastal Estonian Business Schooli turunduse ja avalike suhete alal, diplom aastast 2018 Stockholmi Kuninglikust Tehnoloogiainstituudist ja aastast 2022 Kopenhaageni Rehumanise Instituudist
 • AS-i Ekspress Grupp aktsiate arv: 0

Argo Rannamets

 • Juhatuse liige alates 01.11.2023, grupi finantsjuht (ametis kuni 31.10.2026)
 • 2021–2023 KWOTA OÜ, kaasasutaja
 • 2017–2021 ja 2009–2013 Ragn-Sells AS, juhatuse liige / finantsjuht
 • 2013–2018 Ragn-Sells Group, Ida-Euroopa üksuse finantsjuht, Rootsi üksuse äriprotsesside juht, grupi kvaliteedifunktsiooni juht
 • 2006–2009 Infovara OÜ, juhatuse esimees
 • Lõpetanud 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikooli finants- ja juhtimisarvestuse erialal teadusmagistri kraadiga
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: 0