Miks töötada Ekspress Grupis?

Meediaorganisatsiooni oluliseks edukriteeriumiks on inimesed. Tegutseme sektoris, mille edukus sõltub väga selgesti töötajatest ja nende rahulolust. Nii nagu meedia valdkond areneb, püüame ka oma töötajatele pakkuda järjest nüüdisaegsemaid tingimusi ja võimalusi parima ajakirjandusega tegelemiseks. Meie kvaliteetne töö aitab kaasa parema ühiskonna loomisele. Meil on suur võim ja vastutus, mida peame arukalt kasutama.

Täna oleme tööandjaks ligi 1100 inimesele kolmes Balti riigis. Kuna tahame, et meie loodud meedia tarbijateks oleksid kõik inimesed meie koduturgudel oma mitmekesisuses ja erinevustes, siis peab ka töötajaskond olema mitmekesine.
Tahame, et neist igaüks tunneks uhkust oma töö ja arengu üle ning teaks, et kogu Ekspress Grupi tegevus muudab maailma avatumaks ja paremaks.

Soovime pakkuda oma töötajatele arenguvõimalusi, loovat keskkonda, paindlikkust, nüüdisaegseid võimalusi, mis toetaks tööd, et teha parimat ajakirjandust. Töötajate arendamiseks korraldame nii sise- kui ka väliskoolitusi, võimaldame osalemist konverentsidel, rahvusvahelistes ajakirjanike koolitusprogrammides ja õppereisidel välisriikide meediakontsernide juurde. Soovime õppida parimatelt ja nii on meie töötajad külastanud Skandinaavia, Suurbritannia ja muu Euroopa suurimaid meediafirmasid.

Ekspress Grupi töötajate arenguvõimaluste suurendamiseks mõeldud Hans H. Luige nimeline koolitusstipendium, mis on mõeldud tööga seotud spetsiifiliste oskuste omandamiseks, on grupi töötajate seas järjest populaarsem.

Vaba ajakirjandus on demokraatia alus ja seega peame kõige olulisemaks, et meie töötajad oleksid oma töös sõltumatud ja vabad. Ajakirjanduses eesliinil olevaid inimesi – ajakirjanikke – on kontserni töötajatest ca 60%, ülejäänud töötab toetavates funktsioonides. Need on disainerid, IT-inimesed, keeletoimetajad, äriarendus, turundus, reklaamimüük, levi-, finants- ja personaliosakond, klienditeenindus jt.

Me kõik seisame hea selle eest, et kvaliteetne ja sõltumatu ajakirjandus oleks kõikidele kättesaadav igal ajal.

 

Tutvu vabade töökohtadega: Eesti, Leedu

Kui meil ei ole parajasti Sinu jaoks huvitavat tööpakkumist, kuid soovid endast siiski teada anda, palun saada oma CV ja lühike tutvustus aadressil konkurss@egrupp.ee

PRAKTIKA

Ekspress Grupp vajab professionaalseid ja motiveeritud töötajaid nii praegu kui ka tulevikus, mistõttu peame ühtviisi oluliseks nii praeguste töötajate hoidmist ja arendamist kui ka uue järelkasvu koolitamist ning toetamist.

Grupi töötajad annavad ülikoolides meedia- ja kommunikatsiooniloenguid, toimetustes võõrustatakse ekskursioone, osaletakse tudengiüritustel, et anda aimu Baltikumi juhtiva meediakontseri tööst ja seal töötamise võimalustest. Samuti teeme koostööd mitme haridusasutusega ja see toob igal aastal meie majja paarsada praktikahuvilist. Parimad saavad näha meediaäri köögipoolt ning panna end proovile valdkonna tõeliste proffide kõrval ja juhendamisel.

Ühte asja saame praktikale tulijale lubada – noore ajakirjanikuna leiad ennast küllaltki kiirelt kas kohaliku turu või maailma poliitika, majanduse või välissuhete keskelt. Meie suur eelis on paindlikkus ja võimalus teha grupi ettevõtetes mitmesuguseid asju – anname välja arvukalt ajakirju ja ajalehti ning haldame eri valdkondadest portaale.

Lubame, et Sind ootavad parimad kolleegid, mõnusaim töökoht ja kõige huvitavamad ülesanded Eesti, Läti ja Leedu hinnatumates meediamajades.

Anna meile endast märku, kasutades allpoololevat vormi: