Aktsionäride üldkoosolek

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

Korraline üldkoosolek

Päevakord:

  1. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
  3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine
  4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
  5. Nõukogu liikme tasustamine
  6. Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine
  7. Nõukogu liikme valimine
  8. Nõukogu liikme tasustamine

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade