Nõukogu

Nõukogu korraldab Ekspress Grupi tegevust ja juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelevalvet. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.

Vastavalt põhikirjale koosneb nõukogu kolmest kuni seitsmest liikmest, kelle üldkoosolek valib viieks aastaks.

Nõukokku kuulub neli liiget. Nõukogu liikmete tasud kinnitab üldkoosolek.

Priit Rohumaa

Nõukogu esimees

 • Nõukogu liige alates 17.06.2020 (ametis kuni 16.06.2025)
 • Nõukogu liikme kuutasu: 3000 eurot (bruto)
 • Viru Keemia Grupp AS, juhatuse esimees aastatel 2009-2015
 • Nõukoja esimees ettevõttes Arenguseire Keskus
 • Nõukogu liige ettevõtetes Tallinna Vesi AS, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu, Euroopa Äriinglite võrgustik Brüsselis, Eesti Äriinglite võrgustik, Nutshell Invest OÜ
 • Omandanud aastal 1998 energeetika alal magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja aastal 2004 rahvusvahelises ärijuhtimises magistrikraadi Estonian Business School´is.
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.

Hans H. Luik

Nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 1.06.2004 (ametis kuni 20.05.2024)
 • Nõukogu liikme kuutasu: –
 • OÜ HHL Rühm juhatuse liige
 • OÜ Minigert juhatuse liige
 • Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aastal.
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: 22 552 672 (73,23%)

Sami Seppänen

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 31.08.2022 (ametis kuni 31.08.2027)
 • Nõukogu liikme kuutasu: 1350 eurot (bruto)
 • Elisa Eesti AS tegevjuht 1999-2021
 • Tietopuhelin AS tegevjuht 1997-1999
 • On omandanud magistrigraadi tööstustehnoloogia ja juhtimise erialal LUT-ülikoolis
 • Kuulub Suvivara OÜ juhatusse ning Eesti Golfikeskus AS nõukogusse
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: 0.

Triin Hertmann

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 02.05.2022 (ametis kuni 02.05.2027)
 • Nõukogu liikme kuutasu: 1350 eurot (bruto)
 • Grünfin AS, kaasasutaja ja juhatuse liige
 • ingel- ja fondiinvestor erinevates ettevõtetes
 • Omandanud 2013. aastal magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal
 • 2003. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli cum laude majandusarvestuse erialal
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.