Nõukogu

Nõukogu korraldab Ekspress Grupi tegevust ja juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelevalvet. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.

Vastavalt põhikirjale koosneb nõukogu kolmest kuni seitsmest liikmest, kelle üldkoosolek valib viieks aastaks.

Nõukokku kuulub neli liiget. Nõukogu liikmete tasud kinnitab üldkoosolek.

Priit Rohumaa (ametis kuni 16.06.2025)

Nõukogu esimees

 • Nõukogu liige alates 17.06.2020
 • Viru Keemia Grupp AS, juhatuse esimees aastatel 2009-2015
 • Nõukoja esimees ettevõttes Arenguseire Keskus
 • Nõukogu liige ettevõtetes Tallinna Vesi AS, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu, Euroopa Äriinglite võrgustik Brüsselis, Eesti Äriinglite võrgustik, Nutshell Invest OÜ
 • Omandanud aastal 1998 energeetika alal magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja aastal 2004 rahvusvahelises ärijuhtimises magistrikraadi Estonian Business School´is.
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.

Hans H. Luik (ametis kuni 20.05.2024)

Nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 1.06.2004
 • OÜ HHL Rühm juhatuse liige
 • OÜ Minigert juhatuse liige
 • Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aastal.
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: 16 232 922 (54,48%)

Indrek Kasela (ametis kuni 20.05.2024)

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 20.06.2014
 • Fondivalitseja Amber Trust partner
 • Juhatuse esimees AS-is PRFoods
 • Nõukogu liige äriühingutes AS Toode, ELKE Grupi AS, EPhaG AS ja Salva Kindlustuse AS
 • Lõpetanud 1996 New Yorgi Ülikooli õigusteaduse magistrina. Bakalaureusekraadi omandanud Tartu Ülikoolis 1994, omab tunnistust EL-i õiguses Uppsala Ülikoolist.
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.

Triin Hertmann (ametis kuni 02.05.2027)

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 02.05.2022
 • Grünfin AS, kaasasutaja ja juhatuse liige
 • ingel- ja fondiinvestor erinevates ettevõtetes
 • Omandanud 2013. aastal magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal
 • 2003 aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Cum Laudega majandusarvestuse erialal
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.