ASi Ekspress Grupp 2021. aasta 2. kvartali digitellimuste tulemused

Baltimaade suurima meediakontserni, ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas aastaga Balti riikides kokku 76% (II kvartalis 16%, I poolaastas 36%) ja ulatus juuni lõpus 110 253-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas aastaga 65% (II kvartaliga 17% ja I poolaastaga 39%), ulatudes 69 082-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas aastaga 33% (II kvartaliga 7% ja I poolaastaga 17%), ulatudes 16 102-ni.
  • Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk aastaga ligi 2 korda (II kvartaliga 23%, I poolaastaga 16%), ulatudes 12 977-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk aastaga ligi 5 korda (II kvartaliga 22% ja I poolaastaga 83%), ulatudes 12 092-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„2021. aasta II kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kiire kasv kõigis Ekspress Grupi tegevusriikides. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele tõuseb ja digitaalse sisu eest maksime on muutumas normiks.

Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks oma olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi.

Kui Eestis on pigem juba tavaline, et informeeritust hindaval inimesel on olemas mõne uudissisu digitellimus, siis Leedus ja Lätis pole see veel nii tavapärane veel ja turud selgelt arengufaasis, kuid selles näeme eeskätt võimalust edasiseks kasvuks.

Töötame aktiivselt ka tehniliste lahenduste kallal, et tellimine ja lugemine oleks järjest mugavamad. Meie jaoks on oluline tellimuse eluea pikendamine, mis saab tulla ainult läbi köitva ja mitmekesise sisu.

Digitellimuste detailne ülevaade

30.06.2021 31.03.2021 muutus 31.12.2020 muutus 30.06.2020 muutus
AS Ekspress Meedia 69 082 59 183 17% 49 696 39% 41 801 65%
AS Õhtuleht Kirjastus 16 102 15 005 7% 13 820 17% 12 090 33%
Delfi AS (Läti) 12 977 10 559 23% 11 143 16% 6 226 108%
Delfi UAB (Leedu) 12 092 9 892 22% 6 595 83% 2 444 395%
Ekspress Grupp kokku 110 253 94 639 16% 81 254 36% 62 561 76%
Turg kokku (Eesti)* 149 980 126 601 100 745
Ekspress Grupp turuosakaal (Eestis)* 49% 50% 53%

*alates II kvartalist 2021 ei ole turgu ja turuosa Eestis võimalik enam raporteerida, kuna üks suurimatest turuosalistest ei esita oma andmeid Eesti Meediaettevõtete Liidule.