ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees esitas tagasiastumisavalduse

ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees Ahto Pärl esitas tagasiastumisavalduse Ekspress Grupi nõukogu liikme ja auditikomitee liikme kohalt ning ASi Printall nõukogu liikme kohalt alates 16.04.2020.
Ekspress Grupi nõukogu jätkab neljaliikmelises koosseisus: Hans H. Luik, Indrek Kasela, Peeter Saks ja Aleksandras Česnavičius. Uus nõukogu esimees ja auditikomitee liige valitakse järgmisel korralisel koosolekul. Printalli nõukogu jätkab samuti neljaliikmelisena: Hans H. Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Signe Kukin ja Kaspar Hanni.