ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande.

Esmakordselt on AS Ekspress Grupp koostanud eraldi interarktiivse online aastaaruande, mis asub aadressil: 2020-annual-report.egrupp.ee. Lisaks informatsioonile ettevõtte kohta ja finantsadmetele sisaldab online aruanne täiendavat funktsionaalsust, sh videoid ja erinevaid veebilinke jne.

2020. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 19. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. AS Ekspress Grupp 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot, mis kahanes 6% võrreldes 2019. aastaga. Kontserni 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot kasvades 80%.