Ekspress Grupi 9 kuu müügitulu kasvas viiendiku võrra

Baltimaade juhtiva meediakontserni, AS-i Ekspress Grupp müügitulu kasvas tänavu 9 kuuga viiendiku võrra 45 miljoni euroni ja ettevõte suutis vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas ning sisendkulude kasvule teenida 1,6 miljonit eurot kasumit, selgub grupi kolmanda kvartali vahearuandest.

Ekspress Grupi III kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 15,1 miljonit euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 14%. Kokku 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. Digitaalsed tulud kasvasid esimese kolme kvartaliga 25% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 77% kontserni kogukäibest.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul võib 9 kuu tulemustega rahule jääda: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, sealhulgas nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu, säilitades samal ajal ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. „Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, kuid vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites,“ märkis Rüütsalu.

Ekspress Grupi online-reklaami müük jätkas kasvu, kuigi Baltimaade koguturg oluliselt ei kasvanud ehk grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada oma turuosa konkurentide arvelt. Lisaks reklaamimüügile toetasid 9 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta septembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 21% ja ulatus 151 400 tellimuseni.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,26 miljonit ja 9 kuuga 5,1 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii III kvartalis kui ka 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. 2022. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 0,86 miljonit eurot ja 9 kuu puhaskasumiks 1,62 miljonit eurot. 9 kuuga vähenes puhaskasum 0,2 miljonit eurot (-11%) võrreldes eelmise aastaga.

Mari-Liis Rüütsalu märkis, et kontsern on teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske. „Oleme juba täna vähendanud kulubaasi nendes valdkondades, kus tulud ei ole täitnud kontserni ootusi. Kulukärbete mõju avaldub järgmistes kvartalites. Lisaks otsime muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ja müügitulude kasvatamiseks,“ lisas ta.