Ekspress Grupi digitellimused kasvasid aastaga 50%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 50% (I kvartalis 8%) ja ulatus märtsi lõpus 145 805-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 33% (I kvartalis 5%), ulatudes 78 799-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 60% (I kvartalis 14%), ulatudes 23 935-ni.
  • Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 62% (I kvartalis 9%), ulatudes 4 461-ni.
  • Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 71% (I kvartalis 3%), ulatudes 18 060-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga üle 2 korra (I kvartalis 18%), ulatudes 20 550-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Ekspress Grupi nõukogu seadis ettevõtte pikaajaliseks finantseesmärgiks kasvatada 2026. aasta lõpuks Balti riikides digitaalsete tellimiste arvu võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga 2,5 korda 340 000 tellijani. Digitaalsete tellijate lisandumine on oluline ettevõtte finantseesmärkide saavutamiseks, sest pakub kontsernile online reklaamimüügi kõrval stabiilset tulubaasi.

2022. aasta I kvartalis jätkus digitaalsete tellijate arvu kasv kõigis Ekspress Grupi olulisemates meediaväljaannetes. Suurimat kasvu näitasid Läti ja Leedu turg, kus digitaalsete tellijate osakaal on olnud Eestist madalam ja seega kasvupotentsiaal kõrgem. Tellijate juurekasv kiirenes tänavu veebruari lõpus, kuna maailmas ärevatel aegadel kasvab lugejate huvi kvaliteetse ja objektiivse ajakirjanduse vastu.“

Digitellimuste detailne ülevaade

31.03.2022 31.12.2021 muutus 31.03.2021 muutus
AS Ekspress Meedia 78 799 74 873 5% 59 183 33%
AS Õhtuleht Kirjastus 23 935 20 992 14% 15 005 60%
Geenius Meedia OÜ 4 461 4 100 9% 2 755 62%
Delfi AS (Läti) 18 060 17 549 3% 10 559 71%
Delfi UAB (Leedu) 20 550 17 433 18% 9 892 108%
Ekspress Grupp kokku 145 805 134 947 8% 97 394 50%

 

Ekspress Grupi üheks pikaajaliseks eesmärgiks on kasvatada digitellimuste mahtu Baltimaades 340 tuhande tellijani 2026. aasta lõpuks, mis on ca 2,5 kordne kasv võrreldes 2021. aasta lõpuga.