Ekspress Grupi müügitulu kasvas eelmisel aastal viiendiku võrra

Baltimaade juhtiva meediakontserni, AS-i Ekspress Grupp müügitulu kasvas eelmisel aastal digitaalse tulude suurenemise toel viiendiku võrra ja ettevõte teenis 4,1 miljonit eurot kasumit, selgub grupi 12 kuu konsolideeritud vahearuandest.

AS-i Ekspress Grupp müügitulu ulatus 2022. aastal kokku 64,1 miljoni euroni, kasvades varasema aastaga võrreldes 20%. 12 kuu puhaskasum oli kokku 4,1 miljonit eurot, mis on 2021. aastaga võrreldes samal tasemel. Digitaalsed tulud kasvasid 23% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 78% kontserni kogukäibest. IV kvartali müügitulu kasvas samuti 20% ja ulatus 19,2 miljoni euroni ning kvartali puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et juhatus hindab 12 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu. „Säilitasime vaatamata ebakindlale majanduskeskkonnale ning sisendhindade ja palgakulude kasvule kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, jäädes samas kindlaks oma valitud strateegiale. Vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites,“ lausus Rüütsalu.

Rüütsalu tõi välja, et kontserni online-reklaami müük jätkas tõusu ajal, kui koguturg ei suurenenud. Müügitulu kasvu toetas ka digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta detsembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 12% ja ulatus 146 600 tellimuseni. Rüütsalu sõnul näitab digitellimuste arvu tempokas kasv, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli kontserni meediaettevõtete tulupoolel.

Eelmisel aastal elavnes koroonakriisi taandumise järel nõudlus kontserni piletäri platvormide kaudu toimuvatele üritustele. Digitaalsete väliekraanide müügimahud kasvasid tänu 27 uue ekraani lisandumisele 2022. aastal.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 12 kuuga 8,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. 2022. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 4,1 miljonit eurot, mis püsis eelmise aastaga samal tasemel (2021: 4,1 miljonit eurot).

Ekspress Grupp viib hetkel läbi oma aktsiate tagasiostu, mille käigus pakub aktsionäridele 15. veebruarist kuni 6. märtsini 2023 võimalust müüa Ekspress Grupi aktsiaid ettevõttele tagasi hinnaga 1,7 eurot aktsia kohta. Tagasiostu maksimaalne maht on kuni 1 miljon eurot.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

 

Lisainfo:

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp juhatuse esimees
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
Tel: +372 512 2591