Ekspress Grupp kasvatas eelmisel aastal käivet ja kasumit

Baltimaade juhtiv meediakontsern Ekspress Grupp kasvatas eelmisel aastal digitaalsete tulude suurenemise toel käibe 53,5 miljoni euroni ja ning teenis 4,1 miljonit eurot kasumit, selgub grupi 2021. aasta 12 kuu vahearuandest. Juhatus teeb ettepaneku jaotada dividendideks 5 eurosenti aktsia kohta.

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta IV kvartali müügitulu kasvas 18%, ulatudes 15,9 miljoni euroni. 12 kuu müügitulu kasvas kokku 20% ja ulatus 53,5 miljoni euroni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul oli müügitulu kasvu taga peamiselt aktiivne online reklaamiturg, mis jätkas kasvu võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. „Reklaamikliendid on majanduse olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks ning avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele. Seetõttu vajavad nad järjest enam paindlikke digitaaliseid reklaamilahendusi, mida suudavad hästi pakkuda suuremad uudisteportaalid. Loomulikult on lisaks heale reklaamimüügile kontserni tulemuse taga ka digitellimuste kasv,“ selgitas Rüütsalu.

Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. detsembri lõpuks 62% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 135 tuhande tellimuseni. „Digitellimuste kasv on ootuspärane ja tuleb peamiselt uute klientide arvelt ning näitab, et kontserni meediaväljaanded suudavad kõnetada järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud tellijad. Lisaks on kontsern suutnud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades digitellimuste voolavuse osakaalu ja suurendades keskmist digitellimuse eluiga. Näeme head potentsiaali edasiseks kasvuks eriti Lätis ja Leedus,“ lausus Rüütsalu.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 3,2 miljonit eurot ja 12 kuuga 8,2 miljonit eurot, mis on vastavalt 14% ja 39% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kontserni 12 kuu puhaskasum oli 4,13 miljonit eurot ehk 61% rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal (12 kuud 2020: 2,57 miljonit eurot).

Kooskõlastatult nõukoguga teeb Ekspress Grupi juhatus ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot, mis teeb dividendimääraks 37% (arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja dividendi tootluseks 3,2%. 2021. aasta sügisel kinnitas AS Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.