Ekspress Grupp kasvatas müügitulu ja kasumlikkust

Pressiteade
28.04.2023

Baltimaade juhtiva meediakontserni AS-i Ekspress Grupp müügitulu kasvas tänavu esimeses kvartalis 25% ja kasumlikkuse indikaator EBIDTA 87%, kuid kontsern teenis sesoonsusest tulenevalt ootuspärase kahjumi.

Ekspress Grupi 2023. aasta I kvartali vahearuande kohaselt kasvas kontserni müügitulu 16,8 miljoni euroni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% rohkem. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes müügitulu kasvuks 18%.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul jätkas kontsern edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. „Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised Eestis ja Leedus. Lätis, kus reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel olnud tugeva surve all, saavutasime kasvu peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu suurenemise. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid,“ märkis Rüütsalu.

Ekspress Grupi meediaettevõtete digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2023. aasta märtsi lõpuks võrdluses eelmise aastaga 15% ja ulatus 161 300 tellimuseni.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) kasvas samal ajal 1,2 miljoni euroni, mida on 87% rohkem kui aasta varem. „Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv,“ lisas Rüütsalu. Märtsi lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 80% kontserni kogukäibest.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot) ehk jooksvate tegevustega seotud kahjum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrredes 20%. Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu.

Mari-Liis Rüütsalu märkis, et meediaäri on väga sesoonne tänu madalatele reklaamimüügimahtudele esimeses ja kolmandas kvartalis. „Esimese kvartali kahjumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad, mille negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot,“ selgitas Rüütsalu.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee