Ekspress Grupp soovib 5 aastaga kasvatada digitellimuste arvu 2,5 korda

Baltimaade juhtiv meediakontsern Ekspress Grupp seadis eesmärgiks suurendada järgmise viie aastaga Balti riikides digitaalsete tellimuste arvu enam kui 2,5 korda ning kasvatada samal ajal digitaalsete tulude osakaal kontserni müügitulus 85 protsendini.

AS-i Ekspress Grupi nõukogu määratles kontserni strateegilised finantseesmärgid, mida ettevõte soovib saavutada 2026. aasta lõpuks. Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on strateegiliste eesmärkide seadmise mõte tagada ka edaspidi kontserni äritegevuse kasv, tegevuste ja tulude digiteerimine, kasumlikkus ja dividendide maksevõime.

„Uued, järgmiseks viieks aastaks seatud eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. Ekspress Grupp on viimastel aastatel viinud edukalt ellu digitaalsete tulude kasvustrateegiat, mis on loonud väärtust nii meie aktsionäridele kui ettevõtte igapäevategevustes. Oleme tänaseks kasvatanud digitaalsete tulude osakaalu kogu kontserni müügist enam kui kolmveerandini, kuid näeme võimalust suurendada seda osakaalu järgmise viie aasta jooksul veel ligi 10 protsendipunkti võrra. Samuti näeme head võimalust suurendada meie meediaväljaannete digitaalsete tellijate arvu 2,5 korda, seda eeskätt läbi kasvu Läti ja Leedu turul,“ lausus Mari-Liis Rüütsalu.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid 2026. aasta lõpuks võrdluses 2021. aasta lõpuga on järgmised:

Eesmärk 2026. aasta lõpuks 2026 eesmärk 2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades >340 000 134 947
Digitaalse tulu osakaal >85% 76%
EBITDA marginaal >15% 15%
Dividendi väljamakse määr vähemalt 30% 37%

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.